Πολύ σκληρό

Αφρώδη Υλικά

Rebonded

1,150.00
Μαλακό

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο3000

400.00
Μαλακό

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο900

260.00
Μέτριο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο6000

500.00
Μέτριο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο40s

360.00

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο3500

480.00

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο40

340.00
Γενική χρήση

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο25

260.00