Πολύ σκληρό
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Rebonded

1,150.00
Μαλακό
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο3000

400.00
Μαλακό
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο900

260.00
Μέτριο
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο6000

500.00
Μέτριο
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο40s

360.00
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο3500

480.00
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο40

340.00
Γενική χρήση
Εξαντλημένο

Αφρώδη Υλικά

Ποιότητα Νο25

260.00